Up
Down
Return

Momochan in Kyoto (Nov. 2006)

Momochan, flying squirrel, attacks
Mizutaki(Chicken in boiling water).

Momochan, do you want to take Kaiseki Bento?Daiun-in Gionkaku

View from Daiun-in Gionkaku,

and autumn leaves.